25 Σεπτεμβρίου 1823

Το Νομοτελεστικό επανέρχεται στο Ναύπλιο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821