26 Σεπτεμβρίου 1822

Οι Αθηναίοι και πολλοί προύχοντες της ανατολικής Ρούμελης αναγνωρίζουν ως αρχιστράτηγο τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821