28 Απριλίου 1822

Ο υπό τον Ανδρέα Μιαούλη ελληνικός στόλος αδυνατεί να σταματήσει τις σφαγές στη Χίο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821