29 Μαρτίου 1822

Οι Τούρκοι νικούν σε μάχη κοντά στην Καστανιά του Ολύμπου.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821