3 Απριλίου 1821

Ο Γιουσούφ Σελίμ πασάς εκδιώκει τους επαναστάτες από την πόλη της Πάτρας.
Κηρύσσεται η Επανάσταση στις Σπέτσες, οι σπετσιώτες πρόκριτοι και πλοιοκτήτες (Χατζηγιάννης Μέξης, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, κ.α.) διαθέτουν τα πλοία τους για την Επανάσταση.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821