3 Δεκεμβρίου 1822

Το Ναύπλιο παραδίνεται στους Έλληνες και στον Κολοκοτρώνη.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821