30 Μαΐου 1821

Η Πελοποννησιακή Γερουσία ιδρύει τοπικές «Γενικές Εφορείες». Ο Μαχμούτ πασάς (Δράμαλης) καταστέλλει την επανάσταση στο Πήλιο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821