30 Μαρτίου 1822

Καταστροφή της Χίου από τα τουρκικά στρατεύματα υπό τον καπουδάν πασά Νουαΐχ Ζααδέ (Καρα-Αλής).
Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τη Βέροια.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821