30 Οκτωβρίου 1821

Καταπνίγεται από τους Τούρκους η Επανάσταση στη Χαλκιδική.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821