30 Σεπτεμβρίου 1822

Οι Παλαιών Πατρών Γερμανός και Γ. Μαυρομιχάλης μεταφέρουν επιστολές της κυβέρνησης στον πάπα.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821