31 Δεκεμβρίου 1821

Νίκη των Ελλήνων σε μάχη κοντά στο Βαθύπετρο της Κρήτης (οπλαρχηγοί: Παναγιώτου, Ζερβουδάκης, Μαυροθαλασσίτης, Νικολαΐδης κ.ά.).

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821