31 Δεκεμβρίου 1822

Λύεται η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Οι οθωμανικές δυνάμεις αποχωρούν από τη δυτική Ρούμελη.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821