31 Ιουλίου 1818

Πεθαίνει ο Νικόλαος Σκουφάς.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821