31 Μαρτίου 1821

Σφαγές των χριστιανών στη Σμύρνη.
Ο Αντώνιος Κοντοσόπουλος υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στην Αταλάντη της Λοκρίδας.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821