4 Δεκεμβρίου 1821

Οι επαναστάτες αποτυγχάνουν να καταλάβουν το φρούριο του Ναυπλίου.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821