6 Απριλίου 1822

Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν και πυρπολούν τη Νάουσα (οπλαρχηγοί: Καρατάσος, Ζαφειράκης, Γάτσος).

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821