6 Ιουλίου 1822

Ο Δράμαλης καταλαμβάνει τον Ακροκόρινθο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821