7 Απριλίου 1824

Ο λόρδος Βύρων πεθαίνει στο Μεσολόγγι.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821