7 Αυγούστου 1821

Οι Τούρκοι παραδίδουν με συνθήκη το φρούριο του Νεόκαστρου.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821