7 Δεκεμβρίου 1821

Ο Δημήτριος Υψηλάντης εκλέγεται στο Άργος πρόεδρος της Πελοποννησιακής Γερουσίας.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821