7 Ιουνίου 1822

Σφαγές χριστιανών στα Μαστιχοχώρια της Χίου.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821