7 Ιουνίου 1823

Νίκη Οθωμανών του Γιουσούφ πασά Περκόφτσαλη στην ανατολική Ρούμελη στην ευρύτερη περιοχή της Λιβαδειάς στη Δαύλεια.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821