7 Μαΐου 1821

Ο Άνθιμος Γαζής και ο αρματολός Κυριάκος Μπασδέκης κηρύσσουν την Επανάσταση στην περιοχή του Πηλίου. Λίγες μέρες αργότερα αποτυγχάνουν να καταλάβουν το Βόλο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821