7 Σεπτεμβρίου 1821

Άφιξη του οθωμανικού στόλου στην Πάτρα: διάλυση της πολιορκίας της πόλης.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821