7-8 Ιουνίου 1824

Καταστροφή της Κάσου από τους Τουρκοαιγυπτίους του Χουσεΐν.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821