7-8 Οκτωβρίου 1820

Σύσκεψη της Φιλικής Εταιρείας στο Ισμαήλιο. Απόφαση για έναρξη της Επανάστασης.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821