8 Απριλίου 1821

Ο Ιωάννης Δυοβουνιώτης υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Λαμία.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821