8 Οκτωβρίου 1822

Ξεκινούν οι εργασίες του Συνεδρίου της Βερόνας που διαρκεί μέχρι τον Δεκέμβριο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821