8-12 Μαΐου 1824

Συγκρούσεις ανάμεσα σε κυβερνητικές και αντικυβερνητικές δυνάμεις κοντά στο Άργος και το Ναύπλιο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821