9 Ιανουαρίου 1824

Γνωστοποιείται το «ρωσικό σχέδιο των τριών τμημάτων». Δημιουργία τριών αυτόνομων ελληνικών ηγεμονιών.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821