9 Ιουλίου 1821

Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στη Λευκωσία τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό και αποκεφαλίζουν τους μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυρήνειας.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821