9 Ιουνίου 1821

Οι Τούρκοι του Αγρινίου παραδίδονται στον Γ. Βαρνακιώτη.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821