9 Ιουνίου 1822

Οι Τούρκοι του φρουρίου της Ακρόπολης παραδίδονται στους πολιορκητές τους.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821