9 Οκτωβρίου 1823

Ο οθωμανικός στόλος αποτυγχάνει να καταλάβει τη Σκιάθο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821